GAME-ED

2020-1-HU01-KA227-ADU-094052

Kreativitás fejlesztése játékalapú tanulási módszerekkel a felnőttképzésben

című projektben – az Európai Unió Erasmus+ Program támogatásával – a Fontanus Tudományos Módszertani Kutató és Oktatási Központ, a DRPDNM, a ljubljanai egyetem, a bákói Vasile Alecsandri egyetem és a NetCoGame működik együtt. A projektben 25 fő veszt rész, a projekt csapatban felnőttoktatók, oktatók, kutatók, játékszakértők és fejlesztők dolgoznak.

A projekt fő célja, hogy javítsa a felnőtt tanulók kreativitási készségeinek kialakítására és fejlesztésére használt tanítási-tanulási módszerek minőségét a tanulás játékalapú megközelítésének bevezetésével, valamint népszerűsítse a játékalapú tanulást a felnőttoktatásban.

A projekt megvalósítási időszaka: 2021. március – 2023. március.

Célkitűzések

  1. A felnőttoktatók szakmai látókörének fejlesztése a felnőttek kreativitását fejlesztő módszerek összegyűjtésével;
  2. A felnőttoktatók tudásának bővítése a játék alapú tanulási módszerek legjobb gyakorlatainak összegyűjtésével;
  3. A kreativitás elsajátítására alkalmas játékmechanika kiválasztásának módszertanának kidolgozása;
  4. Kreativitáskészséget fejlesztő társasjáték készítése;
  5. A kiválasztott játékmechanikának megfelelő társasjátékok gyűjteményének összeállítása.

További részletek: http://game-ed.eu/

Projekttagok