F5 – a fejlődés alapfeltételei

A fejlődés alapfeltételei

2020 márciusában zárult le az az 5 éves kutatás, amely közel 200 fő bevonásával vizsgálta az ember fizikai és mentális fejlődését, annak folyamatát gyermek és felnőttkorban, illetve azokat a tényezőket amelyek a fejlődésre hatással vannak. Kutatócsoportunk célja, hogy mind a gyermekek,  mind a felnőttek esetében a fejlődés folyamatát azonosítsuk, elemezzük, és megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy vannak-e a fejlődésnek olyan feltételei, amelyek nékül nélkül a fejlődés nem tud megvalósulni, végbemenni. Mindezek alapján feltérképeztük a fejlődés folyamtát, és egy olyan gyakorlati módszert dolgoztunk ki, mellyel a fejlődés és az arra való törekvés támogatható.

Kutatási eredmények

A kutatások során a gyermek- és felnőttkorban bekövetkező változásokat, illetve a tudatosan megindított változtatásokat, a fejlődést vizsgáltuk.

A test a felnőttkor eléréséig az egyén aktív cselekvése nélkül növekszik, az egészséges egyedfejlődés során az ún. fizikai gondolkodás is kialakul, amellyel a külvilágból az érzékszerveken keresztül folyamatosan érkező ingerekre az agy – a genetikai kódnak megfelelő – reakciókkal választ ad. Az idáig vezető folyamatok természetesek, ezek teszik lehetővé, hogy a felnőttkor elérésével a mentális gondolkodás és az egyénből fakadó fejlődés is megindulhasson. Ha a fejlődést tudatos változtatásként, definiáljuk, ahhoz az egyén önálló akciója szükséges.

A fejlődés természetes folyamat, a felmérések és kutatások alapján megállapítható, hogy ha a fejlődés nem történik, az hiánytünetekben érhető tetten. Számos probléma, amelyet a hétköznapokban a kutatásban részt vevők tapasztaltak, visszavezethető arra, hogy nem fejlődnek, illetve elveszítették a kapcsolatunkat a motivációjukkal. Ilyen problémák többek között, hogy folyamatos próbálkozások ellenére sem érik el a céljainkat, kényszerként, feladatként élik meg a mindennapi helyzeteket, stresszt vagy kiégést tapasztalnak. Folyamatos fejlődés esetén ezek a problémák megszűnnek.

A fejlődés folyamata – a figyelem bővítésével, a fizikai gondolkodás és a reakciók megértésével, a mentális gondolkodással – elérhető és folyamatosan fenntartható. A fejlődés 5 alapfeltételének meghatározása azért fontos és hasznos gyakorlati eszköz, mert ennek ismeretében felismerhetővé és ellenőrizhetővé válik, hogy a folyamat történik-e, annak egyes szakaszai beazonosíthatók és elakadás esetén segíthetnek a továbblépésben. Az öt feltétel a fejlődés lépéseiként is felfogható. Olyan szempontból értelmezhetők feltételekként, hogy a fejlődés megvalósulásához mindnek teljesülnie kell, ha bármelyiket kihagyjuk, úgy az nem valósul meg. És olyan szempontból lehet lépéseknek tekinteni őket, hogy egymásra épülnek.

A fejlődés folyamata megérthető, és mivel megérthető, egy általános modell segítségével lépésekre bontható, összefüggéseiben leírható.
A kutatás eredményeit A fejlődéspraktika című könyv tartalmazza.

Együttműködő partnerek

  • Fontanus Akadémia

Kutatóink

  • Török-Szabó Balázs (kutatásvezető, filozófus)
  • Zakariás László (kutató)