Beállítottság

Fizikai-Mentális-Érzelmi beállítottság

Máshogy látjuk a világot

Nem mindig értjük egymást, hogy mit miért tesz vagy nem tesz a másik, miért nem látja azt, ami számunkra egyértelmű, miért érezzük úgy, mintha a másik egy idegen bolygóról csöppent volna közénk. Gyakran pedig pofonegyszerű erre a magyarázat: máshogy látjuk a világot.

Felméréseink alapján a megkérdezettek több mint háromnegyede tapasztalja azt a mindennapok során, hogy egy másik emberrel való beszélgetés során nem pontosan érti, amit a másik mond – még akkor sem feltétlenül, ha régóta ismerik egymást. 63% nyilatkozta azt, hogy az ilyen típusú félreértések a mindennapokban viták és veszekedések, konfliktushelyzetek kiindulópontjai. Az egyén információfeldolgozó folyamatát vizsgáló kutatásaink során háromféle alapbeállítódást különböztettünk meg, vagyis három, egymástól eltérő módot, ahogy az ember a környezetében lévő információkat feldolgozni képes.

A beállítódási tesztünk az eltérések felmérésére, kimutatására jött létre. Ennek segítségével nem csak megállapíthatjuk a saját beállítottságunkat, de megértjük azt az egyszerű dolgot is, hogy különböző beállítottságok léteznek. Így pedig számos korábbi félreértésünkre magyarázatot találhatunk – és a továbbiakban jó néhányat elkerülhetünk. Továbbá ennek ismeretében törekedni tudunk arra, hogy az információnak ne csak a beállítottságunkra jellemző szeletét lássuk meg, hanem annak egészét.

Kutatási eredmények

Számos kutatás alátámasztja, hogy az észlelés során a különböző típusú bejövő ingereket az emberi agy különbözőképpen dolgozza fel. Ez az agy több területét érintő folyamat. Saját kutatásaink is alátámasztották, hogy a külvilág információinak különböző részleteire fordítunk nagyobb figyelmet, azonban három, jól elkülöníthető csoportra oszthatók ezek az ingerek. Vannak mozgással kapcsolatos ingerek, vannak az adat- és összefüggés-jellegűek, és vannak a hangulat-jellegű inger- és emlékcsomagok. Az agy mindhárom típusú ingert befogadja és kezeli, azonban az emberek ezeket mégis különféle “érzékenységgel” tapasztalják.

Filozófiai megközelítésből abból a feltételezésből indultunk ki, hogy minden információ. Az emberi elme az információt 3 részre, háromféle képzetre bontva tudja kezelni, tárolni, a gondolkodásban dolgozni vele: fizikai, mentális és érzelmi képzet formájában. A képzetekre bontás nagyjából úgy képzelhető el, ahogyan a prizma a fehér fényt színeire bontja. Az egyes emberek a háromféle képzet közül jellemzően az egyikre nagyobb figyelmet fordítanak, mint a másik kettőre: vannak, akik inkább a fizikai képzetekre koncentrálnak, vannak, akik inkább a mentálist látják, és vannak, akik az érzelmit tartják a legfontosabbnak.

A kutatási eredményeinkből megalkotott módszertan az orvosi és a filozófiai megközelítés ötvözéséből jött létre. Lényegében az ingerfeldolgozás folyamatát foglalja össze, valamint azt, hogy az emberi elme miként dolgozik az információval, hogyan képes a figyelme által kiemelni abból részeket. Ezek alapján elmondható, hogy az emberek jellemzően háromféleképpen fogják fel a világot maguk körül (és benne önmagukat is), eszerint háromféle alapbeállítottság különböztethető meg: a fizikai, a mentális és az érzelmi beállítottság.

Bár vannak szélsőségek, természetesen nem különülnek ennyire el egymástól tisztán a beállítottságok egy-egy emberen belül sem. Mindenki tapasztalja mindhárom jellegű ingert, csak különböző mértékben ad neki figyelmet.

A módszertan egyik lényegi eleme felismerni azt, hogy a beállítottságok állhatnak különböző félreértések, konfliktusok hátterében, a másik nagyon fontos eleme pedig az, hogy mindezt felismerve képesek vagyunk törekedni arra, hogy erősítsük a másik két területet, ami számunkra nem az elsődleges – ezzel folyamatosan egyre többet láthatunk meg a valóságból.

Együttműködő partnerek

  • Fontanus Akadémia
  • Kutatók Éjszakája
  • Szegedi Tudományegyetem

Kutatók

  • Dr. Bajzik Éva (kutatásvezető, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos)
  • Hacker Péter (kutató, pedagógus)
  • Török-Szabó Balázs (kutató, filozófus)
  • Zakariás László (kutató)