Water Skyball

Water Skyball WSB

Izgalmas, látványos és élvezetes – a Water Skyball (WSB)

A Water Skyball Török-Szabó Balázs játéka, melyet a Fontanus szakmai csapatával fejlesztett sportággá. Több kutatás során vizsgáltuk, hogy a rendszeres Water Skyball játék milyen hatással van az egyén fejlődésére. Az eredmények alapján elmondható, hogy a WSB játék nem csupán számos fizikai, hanem sok mentális készség és képesség fejlesztésére is alkalmas. A játék sajátosságai, szabályrendszere és a verseny adta keretek ugyanis nem csupán lehetővé teszik, de ösztönzik is a játékosokat, hogy a győzelem érdekében új mozdulatokat, kombinációkat, taktikákat, megoldásokat találjanak ki, minél gyorsabban ismerjék fel a helyzeteket és döntsenek, folyamatosan fejlesszék magukat és ezáltal versenytársaikat is. A térlátástól a kombinatív készségen át a taktikai érzékig és a csapatban való gondolkodásig rengeteg a fejleszthető terület. Mivel új mozgások megtanulására is szükség van a játék minél hatékonyabb játszása érdekében, az agy-idegi kapcsolatok, az ideg-izom kapcsolatok is folyamatosan fejleszthetők, amelyek a kutatások alapján ugyancsak szoros összefüggést mutatanak a gondolkodás fejlődésével.

Kutatások eredményei

Az edzésmódszer egyik kulcseleme az, hogy a WSB-hez tartozó mozgásokat speciális közegben, derékig-mellig érő vízben végzik a játékosok. A víz közegellenállásából származó tényezők egyrészt speciális terhelést rónak a mozgást végző emberre, hiszen egészen más izomterhelést igényel a 100-120 cm-es vízben való haladás, a hirtelen megindulások és megállások, a gyors irányváltoztatás, a dobás, ugrás és más sportági mozgások, mint bármely más sport esetében. Másrészt a két közeg közötti átmenet áthidalása ugyancsak speciális elem, hiszen mind a hőmérsékleti különbség (melegebb levegő, hűvösebb víz) igénybe veszi a szervezetet, mind pedig a folyamatos mozgások (pl. a kitámasztásból indított dobások) végrehajtása egyedi módon hat a játékosra. Harmadrészt pedig a vízközeg minimalizálja a sérülés veszélyeit. (Utóbbiból, valamint a sport non-contact jellegéből fakad egyébként, hogy a sport szinte bármilyen korosztály számára játszható, akár vegyes bajnokságok is kialakíthatóak benne.)

Speciális mozgások

A Water Skyball mint módszertan nem csupán a játék szabályait tartalmazza, hanem edzésprogram is tartozik hozzá. A sport az emberi szervezet számára egészséges és természetes, noha mára már speciálisnak mondható mozgásokat igényel. A felkészülés különböző típusú mozgásformák és edzéstípusok kombinációjából tevődik össze, úgy, hogy közben figyelembe vesszük a test maximálisan kiegyensúlyozott, egészséges működését. Az edzésmódszer tartalmaz erőnléti, technikai, ügyességet fejlesztő edzéseket és mentális fejlesztő foglalkozásokat egyaránt.

WSB mint kiegészítő mozgásforma

A kutatási eredményeink alapján elmondható, hogy az edzésmódszer és maga a Water Skyball számos más sportágnak nagyszerű kiegészítőjének, sőt, fejlesztő eszközének bizonyult. WSB edzések hatására a játékosok fizikai és mentális fejlődése megmutatkozott saját sportágukban nyújtott teljesítményében is.

Mindemellett megállapítást nyert, hogy a vízi edzésmódszerek önmagukban véve is alapvető készségeket fejlesztenek és rehabilitálják az emberi szervezetet.

Kutatóink

  • Török-Szabó Balázs (kutatásvezető, filozófus)
  • Hacker Péter (kutató, edző, pedagógus)