Sportfilozófia

Sportfilozófia – Élsport és egészség

A sportolók, különösen az élsportolók egyik legfontosabb munkaeszköze maga a test és az egyén, aki azt mozgatja. Az élsportot választók akár a teljes életüket is a sportnak szentelhetik, és egyáltalán nem mindegy, hogyan teszik mindezt, ugyanis jóval később is jelentkezhetnek az edzések és versenyhelyzetek hatásai, akár nem várt következményei. Számos élsportoló küzd az aktív időszakában különféle sérülésekkel, egészségügyi problémákkal, motivációvesztéssel, és az sem ritka, hogy a visszavonulás után is magukon viselik a terhelés jegyeit. A kialakult elváltozások, sérülések vagy más jellegű problémák miatt pedig előfordulhat, hogy akaatuk ellenére kell abbahagyniuk az élsportot.

Sportfilozófia: új szemlélet az élsportban

A sportfilozófia a filozófiának egy teljesen új területe a XXI. században. Merőben új szemszögből tekint a sportra és a sportolóra: a mozgáshoz és a mozgást végző emberhez a filozófia oldaláról közelít, nem a pszichológia felől. Az egyén és a teste közötti összefüggéseket és kapcsolatokat tárja fel, és mindennek a gyakorlati alkalmazására helyezi a fő hangsúlyt.

A sportfilozófia emberközpontú. Sajátos megközelítése szerint a sportoló elsősorban ember – olyan ember, aki sportol.

Miben egyedi a sportfilozófia?

A sportfilozófia az ember felől közelít, és a maga teljességében tekint rá. Az ember fizikai, mentális és érzelmi szintjének összességeként tekinti, a szintjei közötti összefüggéseket vizsgálja.  A test és egyén közötti összefüggéseket felismerve, azokat a gyakorlatban alkalmazva a sportoló képes növelni a teljesítményét, kiterjeszteni a teljesítőképessége határait anélkül, hogy azzal bármilyen szinten is károsítaná az egészségét. Elérheti, hogy testét dinamikus egyensúlyban, egészséges módon, tudatosan használhassa és fejleszthesse.

A sportfilozófia eszközei lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ember önmagát figyelve és fejlesztve megvalósítsa azokat a célokat, melyeket a sportágában kitűzött maga elé. Mindezt úgy, hogy közben egészségesen használja a testét. A módszer során nagy hangsúly fektetünk arra, hogy a sportoló szélesítse ismereteit önmagáról, a sportról, a versenytársairól és a versenyzésről, a versenyhelyzetekről, valamint ezek kapcsolatairól.

Fizikai és mentális tréning

A módszer magába foglalja

 • az élsportolók számára szükséges alapvető orvosi és anatómiai ismeretek átadását,
 • a versenyzéshez szükséges összefüggéseket, melyek a sportág és a sportoló viszonylatában megismerhetőek,
 • továbbá erőnlétet fejlesztő fizikai, illetve a formaidőzítéshez elengedhetetlen mentális képzést.

Az összefüggések meglátása segíti a hatékony munkát. A hatékony munka pedig a sportoló teljesítményben és a mindennapi életében is megnyilvánul. A módszer segítségével:

 • nő a sportoló teljesítménye,
 • fejlődik a fizikai és mentális terhelhetősége,
 • javul a reakcióideje, az összpontosítása,
 • fokozódik a koncentrációs képessége,
 • fejlődik a helyzetfelismerő képessége,
 • eredményesebbé válik.

Kutatóink

 • Török-Szabó Balázs (kutatásvezető, filozófus)
 • Dr. Bajzik Éva (kutató, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos)
 • Hacker Péter (kutató, pedagógus, edző)