Sportfilozófia

sportfilozófia a filozófiának egy teljesen új területe a XXI. században. Merőben új szemszögből tekint a sportra és a sportolóra: a mozgáshoz és a mozgást végző emberhez a filozófia oldaláról közelít, nem a pszichológia felől. Az egyén és teste közötti összefüggéseket és kapcsolatokat tárja fel, és mindennek a gyakorlati alkalmazására helyezi a fő hangsúlyt.

Sportfilozófia az ember szolgálatában

A sportfilozófia emberközpontú. Sajátos megközelítése szerint a sportoló elsősorban ember – olyan ember, aki sportol. A sportfilozófia eszközei lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ember önmagát figyelve és fejlesztve sportolóvá, illetve élsportolóvá váljon, és megvalósítsa azokat a célokat, melyeket a sportágában kitűzött maga elé. Mindezt úgy, hogy közben egészségesen használja a testét.

A sportfilozófia szellemiségét szem előtt tartva nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a sportoló szélesítse ismereteit önmagáról, a sportról, a versenytársairól és a versenyzésről, a versenyhelyzetekről, valamint ezek kapcsolatairól.

A mentális képzést fontos a fizikai terheléshez hangolni. Szolgáltatásunk széleskörű, mely magába foglalja

  • az élsportolók számára szükséges alapvető orvosi és anatómiai ismereteket,
  • a versenyzéshez szükséges összefüggéseket, melyek a sportág és a sportoló viszonylatában megismerhetőek,
  • továbbá erőnlétet fejlesztő fizikai, illetve a formaidőzítéshez elengedhetetlen mentális képzést

Instant megoldás helyett hosszútávú fejlődést kínálunk.

Eszközök

Többféle, egyénre szabott eszközt, gyakorlati módszert biztosítunk az egészséges fejlődésre.  A test és egyén közötti összefüggéseket felismerve, azokat a gyakorlatban alkalmazva a sportoló képes növelni a teljesítményét, kiterjeszteni a teljesítőképessége határait anélkül, hogy azzal bármilyen szinten is károsítaná az egészségét. Elérheti, hogy testét dinamikus egyensúlyban, egészséges módon, tudatosan használhassa és fejleszthesse.

Bemutatkozás: A sportfilozófus

Hacker Péter szakedző (atlétika és labdarúgás), sportfilozófus, coach vagyok, a Fontanus Tudományos Módszertani Kutató- és Oktatási Központnál egyik letrehozója. Tanulmányaimat  Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző karán  testnevelés-rekreáció szakon folytattam. Munkám során rengeteg emberrel találkoztam és rengeteg tapasztalatot szereztem. A tapasztalataimat jelenleg a Fontanusnál kamatoztatom.

Egy ember, egy gyermek életében ugyanolyan fontos a mentális tréning, mint a fizikai edzés, a testmozgás, a lexikai ismeretek megtanulása. Csak úgy lesz kiegyensúlyozott és sikeres, ha tudja, mit akar, és azt hogyan érje le, vagyis ha tisztában van önmagával. Munkám során erre ösztönzöm, ebben támogatom a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Személyes konzultációk során együtt dolgozunk azon, hogy megtaláld a saját céljaidat, a célokhoz vezető utakat. Akár felnőttről, kamaszról, gyermekről van szó, ha hiányzik a motiváció, ha megoldhatatlannak tűnő problémákba ütközöl, ha hatékonyabb vagy sikeresebb akarsz lenni az dolgaidban, fordulj hozzám bizalommal!

Miben más?

A sportpszichológia elsősorban a sporttal, a sportoló ember pszichológiai jellemzőivel foglalkozik. Azokat elkülönülten vizsgálja.

A sportfilozófia az ember felől közelít, és a maga teljességében tekint rá.

Az ember fizikai, mentális és érzelmi szintjének összességeként tekinti, a szintjei közötti összefüggéseket vizsgálja. Az összefüggések meglátása segíti a hatékony munkát. A hatékony munka pedig megjelenik a sportoló teljesítményben, valamint az életében is megnyilvánul. Nő a teljesítménye,  javul a reakcióideje, az összpontosítása,  fokozódik a koncentrációs képessége, fejlődik a helyzetfelismerő képessége, eredményesebbé válik.